Fel siaradwr Cymraeg rhigl oedd Richard am gael tudalen Cymraeg ar y we fan, ond doedd e ddim eisiau ail ddweud popeth yn y darn Gymraeg( Mae hwnna wastad yn mynd ar i nerfau fe)
Felly fel siaradwr Cymraeg arall da chin gael bach o wybodaeth ychwanegol!

Mae Richard yn byw yng Nghaerdydd efo ei wraig, ei ferch a hefyd Deefur y ci. Maen hoff iawn o gwastraffu amser ger y llyn yn y Rhath yn bwydor elyrch efo Alys Hedd.

Mae Tad Richard Lynne Jones newydd ymddeol fel athro ond wedi dechrau yrfa action eu hun fel Edward Jones ar Pobol y Cwm. Mae Robert I frawd yn gweithio fel dyn camera I cwmni Tinopolis yn Llanelli. Mae Glenys ei Fam yn gweithio yn Ysgol Tregib Llandeilo ble mae hin gweithio efo plant a amharion addysg

Mae Richard yn gwario oriau oi fywyd yn gwrando ar y gan Anhgarad yr Anghenfil gan Martyn Geraint hwn yw yr unig peth sydd yn tawelu Alys ar hyn o bryd

Felly Diolch am ddarllen a gwyliwch allan am Richard ar y teledu neu ar y llwyfan yn fuan